Image Alt
  /  Upravljanje kontinuitetom poslovanja
Usluge održavanja i administriranja IT infrastrukture

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Zadovoljstvo nam je biti na usluzi našim klijentima prilikom izrade plana kontinuiteta poslovanja.

U mnogim industrijama kao što su finansije, zdravstvene zaštite i energetike, plansko upravljanje kontinuitetom poslovanja je obavezujuća aktivnost.

IT infrastruktura je ključna karika u upravljanju kontinuitetom poslovanja koja za cilj ima pripremu kompanije za očuvanje poslovnih funkcija ili brzo nastavljanje nakon pojave katastrofe. Poslovne funkcije koje su kritične za misiju kompanije moraju se nastaviti provoditi nakon poremećaja u šta spadaju prirodne katastrofe ili katastrofe koje je uzrokovao čovjek, pojava teških tržišnih uslova ili naglih promjena u rukovodstvu, povećani rizici vezani za sigurnost podataka i druge događaje kao što su cyber napadi.

Zašto izabrati nas?

1
2
3

Zadovoljstvo klijenata je naše zadovoljstvo

Raspolažemo stručnim osobljem

Certificirani smo po ISO 9001:2015, BAS EN ISO/IEC 17020

Zašto izabrati nas?