Image Alt
  /  News   /  ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO KORAK ISPRED SA VODEĆOM MOTOTRBO™ DIGITALNOM RADIO KOMUNIKACIJOM

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO KORAK ISPRED SA VODEĆOM MOTOTRBO™ DIGITALNOM RADIO KOMUNIKACIJOM

“CASE STUDY” – USPJEŠAN PRIMJER IZ PRAKSE
UVIJEK DOSTUPNA KOMUNIKACIJA U HITNIM SLUČAJEVIMA

UČINKOVITIJI ODZIV I BOLJA TRANSPARENTNOST SA MOTOTRBO™ DIGITALNIM IP SITE CONNECT SISTEMOM

JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO

Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS – JU ZHMP KS pruža zdravstvene usluge iz oblasti primarne i specijalističko- konsultativne zdravstvene zaštite i sarađuje sa svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. U okviru svoje djelatnosti, na osam punktova u Kantonu Sarajevo, obavlja pravovremene i profesionalne usluge iz oblasti prethospitalne urgentne medicine, a naročito u noćnim satima i na terenu, sve u cilju spašavanja života povrijeđenih lica.

JU ZHMP KS je jedina prethospitalna ustanova na području Kantona Sarajevo koja radi 24 h dnevno, a vikendom i praznicima se obim poslova povećava i za 50%. Organizacija rada i djelatnost kojom se bavi, zahtjeva da JU ZHMP KS bude dobro organizovana struktura, sa svim popratnim segmentima organizovanim na način da služe toj i takvim strukturama na najbolji i najefikasniji način.

Neizostavan segment aktivnosti službenika hitne medicinske pomoći je pravovremena i kvalitetna komunikacija. Kompanija MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, specijalista za radio komunikaciju uspješno je implementirala digitalni IP Site Connect radio sistem te time unaprijedila komunikaciju među zaposlenicima, doprinijela njihovoj mobilnosti i poboljšala učinkovitost osoblja u urgentnim situacijama.

PROFIL KLIJENTA Organizacija: JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Industrija: Zdravstvo
Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Partner: MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Motorola Solutions proizvodi:
– DR3000 / SLR5500 repetitori
– DM4000 & DP4000 serije   fiksne / mobilne / ručne radio stanice
– IP Site Connect
– TRBOnet Enterprise

“Mi moramo komunicirati bez obzira na sve. Radio komunikacija je ključ uspjeha, MOTOTRBO™ je resurs s kojim tačno znamo gdje se nalaze naši mobilni timovi i šta se dešava na terenu.”
Igor Dunkić, inžinjer za informatičke i komunikacione sisteme

IZAZOV

Dostupnost našeg osoblja širom Kantona Sarajevo bila je glavni izazov, za devet općina ukupne površine 1.274 km2 s 434.000 stanovnika. Tokom sedmice u prosjeku imamo više od 1.700 medicinskih intervencija, od kojih je polovina na terenu, a druga polovina je prijevoz oboljelih, stradalih i povrijeđenih pacijenata. Osnovni principi koje njegujemo su pouzdanost i brzina. Naš zastarjeli analogni dvosmjerni radio sistem nije bio pogodan za neizbježni porast broja hitnih  situacija među stanovništvom, što nameće problem adekvatne i funkcionalne organizacije sistema hitne medicine za spašavanje života i spriječavanje invalidnosti. Takav izazov zahtijevao je novo rješenje koje će u svakom trenutku moći obezbijediti pouzdanu mrežu, smanjiti vrijeme odziva, a ukoliko se prekinu telefonske i internetske veze, novi MOTOTRBO™ digitalni radio sistem sigurno neće.

RJEŠENJE

Digitalni radio sistemi pružaju impresivan niz mogućnosti – poput većeg kapaciteta i pokrivenosti,  prenosa čistog glasa (čak i u bučnim okruženjima) i dugotrajnog trajanja baterije. MOTOTRBO ™ pruža mnogo jasniji kvalitet zvuka u poređenju sa analognim radio uređajima, posebno u rubnim oblastima pokrivenosti. MOTOTRBO™ digitalni radio sistem sa IP Site Connect povezuje ukupno četiri digitalna radio repetitora (DR3000 / SLR5500) za potpunu pokrivenost Kantona Sarajevo.  Neocom TRBOnet Enterprise dispečerska aplikacija je dio implementiranog radio sistema koja omogućava pregled i praćenje svih vozila na lokacijama. Pritiskom na dugme dispečer šalje bitne i jasne informacije timovima na terenu. Sačuvane sekunde korištenjem digitalne radio mreže mogu biti presudne u spašavanju ljudskog života. Funkcija automatskog roaminga eliminira potrebu da vozači vozila fizički mijenjaju kanale, dok žure prema osobi u nevolji. Uz MOTOTRBO digitalni sistem i IP Site Connect, komunikacijski jaz je prevaziđen u Kantonu Sarajevo, povećana je efikasnost zajedno sa centraliziranim dispečerom za brži odgovor i veću sigurnost osoblja.

BENEFITI

IP Site Connect osigurava proširenu pokrivenost, dvostruki kapacitet i pouzdanu govornu komunikaciju za Hitnu pomoć u Kantonu Sarajevo. Ovisnost o GSM komunikaciji je smanjena, a digitalna radio mreža pruža jasnu i čistu komunikaciju za sve korisnike sistema. Mobilni timovi obavještavaju dispečera putem MOTOTRBO™ radio veze čim završe s intervencijom i da su spremni za novi zadatak. Poništavanje buke na MOTOTRBO™ digitalnim radio uređajima neprocjenjiva je prednost za sve korisnike. MOTOTRBO™ radio uređaji prate pozadinsku buku i automatski podešava jačinu zvučnika, tako da se osoblje može jasno razumjeti. Praćenje mobilnih timova putem dispečerske aplikacije omogućava dispečeru da tačno zna koji mobilni tim je najbliži adresi na kojoj se dogodio incident.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Poboljšana pokrivenost za područje Kantona Sarajevo
  • Učinkovitiji odgovor u hitnim situacijama
  • Neovisnost o javnim komunikacijskim mrežama (privatna mreža)
  • Poništenje buke za jasnu i čistu glasovnu komunikaciju
  • GPS usluge praćenja za mobilne timove, olakšava posao dispečerima  
  • Produženo vrijeme razgovora, digitalni sistemi efikasnije koriste baterije
  • Automatski roaming
  • Snimanje glasovne komunikacije i logova radi pregleda reakcije na incident i stalnog unapređenja rada.