Image Alt
  /  News   /  Uspješno produžena akreditacija prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020

Uspješno produžena akreditacija prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020

Naše Inspekcijsko tijelo (Laboratorij za verifikaciju mjerila), je u proteklom periodu nakon ponovnog ocjenjivanja prema zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020 od Instituta za akreditiranje BiH – BATA-e, uspješno produžilo status akreditacije za tehničku kompetentnost i osposobljenost prema dodatku akreditacije broj IN – 39 – 02.

Link: Akreditacija BAS EN ISO/IEC 17020.