Image Alt
  /  News   /  Uspješno obnovljen Dell Gold partnerski status

Uspješno obnovljen Dell Gold partnerski status

Naša kompanija je, održavajući i poboljšavajući nivo stručnosti, posvećenosti i kompetencije u područjima Dell Techologies rješenja, uspješno obnovila Dell Technologies Gold partnerski status.

Naš Gold partnerski status ističe našu stručnost u implementaciji i održavanju rješenja Dell Technologies, tako da svi naši korisnici, mogu biti sigurni u našu stručnost i sposobnost u radu sa svim rješenjima Dell Technologies, unutar svog portfolio-ija.