Image Alt
  /  News   /  Projekat obezbjeđenja i razvoja radne snage za članice Američke privredna komore u BiH

Projekat obezbjeđenja i razvoja radne snage za članice Američke privredna komore u BiH

Naša kompanija je u proteklom periodu posebnu pažnju posvetila učešću u projektu obezbjeđenja i razvoja radne snage za članice  Američke privredne komore u BiH.

Projekat je zasnovan na definisanju i strateškom usmjerenju Američke privredne komore ka projektnom menadžmentu i rješavanju poteškoća u poslovanju članica Američke privredne komore, s ciljem razvoja stručnog kadra za upravljanje i rješavanje budućih izazova bh. kompanija u IT sektoru. Zahvaljujući projektu 113 osoba je imalo priliku proći obuku, od kojih je 37 osoba dobilo posao u bh. IT kompanijama.

Američka privredna komora u BiH je prepoznala nas kao jednu od najuspješnijih kompanija u oblasti informacionih tehnologija, koja svojim učešćem može znatno doprinijeti kvalitetu i realizaciji  projekta skupa sa još osam kompanija iz iste branše. Svoj doprinos projektu smo dali kroz aktivno učešće u iznalaženju rješenja za  problematiku s kojom se susreće naše tržište kada je u pitanju kvalitetan stručni kadar.