Image Alt
  /  News   /  PME I PO SISTEM OMOGUĆAVAJU KONTROLU NAD POSLOVNIM PROCESIMA I UPOTREBNIM RESURSIMA

PME I PO SISTEM OMOGUĆAVAJU KONTROLU NAD POSLOVNIM PROCESIMA I UPOTREBNIM RESURSIMA

“CASE STUDY” – USPJEŠAN PRIMJER IZ PRAKSE
NATRON HAYAT MAGLAJ

OPERACIONALIZACIJA POSLOVANJA UZ PME I PO SISTEM

NATRON HAYAT MAGLAJ

Fabrika Natron Hayat predstavlja jednog od vodećih proizvođača u drvnoj industriji i kao takva doprinosi prosperitetu i profitabilnosti BiH. Nalazi se u Maglaju i bavi se proizvodnjom celuloze papira, papirnih proizvoda i proizvoda od drveta.
Kako bi zadržala status lidera u drvnoj industriji, neophodno je da strategijski upravlja svojim resursima i ima uspostavljenu kontrolu nad njihovom potrošnjom uz očuvanje kvaliteta usluge i proizvoda kao i okoliša.
Fabrika Natron Hayat je jedna od onih koji idu u korak s vremenom i daju na važnosti kvalitetu svoje usluge, racionalnoj potrošnji, efikasnosti poslovnih procesa te kao takva je prepoznala značaj sistema za upravljanje energentima i integrisala ih u svoje poslovanje. Kompanija MIBO Komunikacije je zajedno sa fabrikom Natron Hayat uspješno implementirala PME (Power Monitoring Expert) sistem za upravljanje energetskom efikasnošću i PO (Power Operation) sistem za napredno vođenje elektroenergetskih postrojenja i na taj način unaprijedila poslovanje lidera u drvnoj industriji BiH.

PROFIL KLIJENTA Organizacija: Natron Hayat Maglaj
Industrija:  Proizvodnja, drvna industrija
Lokacija: Maglaj, BIH
Partner: MIBO Komunikacije d.o.o Sarajevo
Tehnologija: Schneider Electric

“Uspostava sistema PME i PO sa sobom je donijela povećanje operativne efikasnosti kao i mogućnost kontrole nad svim našim poslovnim procesima u cilju uspješnog poslovanja. ”
Almin Durmić, šef RJ elektro održavanje

IZAZOV

Prvobitna zamisao menadžmenta fabrike Natron Hayat je bila analiza postojećeg poslovanja, identifikacija nedostataka u poslovanju, eliminacija istih i unaprijeđenje poslovnih procesa kroz upravljanje energetskom efikasnošću i naprednim vođenjem elektroenergetskih postrojenja, bez da se umanjuje kvalitet usluga i proizvoda. Izazovi sa kojima se fabrika susrela su identifikacija utroška energenata u krajnjem proizvodu, nadzor potrošnje tehnoloških cijelina u realnom vremenu, kontinuitet rada 24/7, povećanje pouzdanosti NN mreže, redukcija vremena dijagnostike i otklanjanja kvara te automatizacija izvještavanja o potrošnji energenata. Primarni poslovni cilj fabrike Natron Hayat je bio identifikacija nedostataka u poslovanju i prepoznavanje dobrih prilika za unaprijeđenje poslovanja koje sa sobom donose profitabilnost, dižu kvalitet poslovanja na zavidan nivo i doprinosi prepoznatljivosti fabrike po efektivnoj iskoristivosti svojih resursa. Cilj fabrike je bio implementirati sisteme  pomoću kojih će imati kontrolu nad svojim poslovnim procesima, optimizirati potrošnju, postići evidentnu uštedu i aktivno učestvovati u očuvanju okoline.

RJEŠENJE

Power Monitoring Expert (PME) predstavlja vodeću platformu za ocjenu energetske efikasnosti na globalnom nivou. Čine ga tri segmenta: Softversko jezgro, komunikacijska infrastruktura i mjerni uređaji. Implementacijom PME sistema fabrika je stekla mogućnost utvrđivanja potrošnje energije po organizacionim jedinicima, odnosno pogonima ili ukupno u procesu proizvodnje u realnom vremenu. Sva mjerenja iz postrojenja se akviziraju u SQL bazu podataka. Na osnovu ovih informacija tehnolozi mogu djelovati korektivno u cilju optimizacije proizvodnog procesa, a ekonomisti i uprava preciznije planirati troškove. Power Operation (PO) je sistem kojim obezbjeđujemo vođenje procesa u elektroenergetskim postrojenjima. Sama aplikacija je specifična od slučaja do slučaja i kreira se uvijek po mjeri za konkretni sistem. Također izbor platforme mora biti prilagođen zahtjevima tehnologije, traženoj pouzdanosti i sigurnosti, te veličini i projektovanom rastu predmetnog sistema.

BENEFITI

Implementacijom sistema PME i PO naš klijent je postigao povečanje energetske efikasnosti i napredno vođenje elektroenergetskih postrojenja, što je u konačnici rezultiralo optimizacijom potrošnje i automatizacijom procesa. Zajedničkim snagama kompanija MIBO Komunikacije i fabrika Natron Hayat postigli su povećanje operativne efikasnosti, poboljšanje odnosa cijene i  troška, efikasnije planiranje proizvodnje, smanjeno vrijeme zastoja, zagarantovanu tačnost podataka, direktan uvid menadžmenta u procese, smanjenje količine otpadne energije i emisije CO2, kao i kontinuirano unapređenje energetske efikasnosti u skladu sa standardom ISO 50001. Energetska efikasnost i napredno vođenje elektroenergetskih postrojenja sa sobom donose jednostavnu, pouzdanu, besprijekornu kontrolu nas potrošnjom kao i pravovremenu reakciju u slučaju neusklađenosti i prekomjerne potrošnje ili nepravilnosti u radu. Pored toga, sistemima PME i PO reducira se rizik u slučaju povećanja cijena energenata i doprinosi zaštiti okoline i uslovima rada fabrike. Svi poslovni aspekti fabrike su zadovoljeni, u skladu sa ISO standardom. Uspostavom dva pomenuta sistema fabrika štedi resurse  i samim tim ima mogućnost preusmjeriti finansijske resurse u ostale segmente poslovanja radi održavanja kvaliteta proizvoda i usluga kao i očuvanju reputacije.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Optimizacija troškova
  • Automatizacija poslovnih procesa
  • Kontrola nad utroškom energenata
  • Napredno vođenje elektroenergetskih postojenja
  • U skladu sa standardom ISO 50001
  • Uvid u performanse u realnom vremenu, analiza i praćenje potrošnje
  • Jednostavno i profesionalno upravljanje potrošnjom
  • Briga o okolini i kvaliteti života.