Image Alt
  /  News   /  Oracle i MIBO zajednički doprinose razvoju BH Telecoma

Oracle i MIBO zajednički doprinose razvoju BH Telecoma

Naša kompanija kao Oracle partner dugi niz godina uključena je u podršku i održavanje Oracle Communications sistema koji su implementirani u BH Telecom-u.

Više od 15 godina aktivno pružamo podršku za različite Oracle Communications sisteme. Trenutno aktivni ugovori odnose se na on-site podršku i održavanje za Eagle STP (Signaling Transfer Point), PIC (Performance Intelligence Center), SBC (Session Border Controller) i PCRF (Policy and Charging Rule Function) sisteme i na ovaj način naša kompanija ispunjava prazninu između zahtjeva korisnika i dostupnosti Oracle podrške u Bosni i Hercegovini.

U toku podrške aktivno smo uključeni u održavanje i unaprijeđenje svih sistema, a svi sistemi su nadograđeni na najnovije verzije. Nadogradnje sistema su obavljane sa ciljem unaprijeđenja određenih funkcionalnosti, poboljšanja performansi kompletnog sistema ili su rađene periodično kako bi sistemi bili ažurirani.

Takođe, MIBO Komunikacije aktivno je uključena u domeni savjetovanja za sve ostale aktivnosti BH Telecom-a koji se odnose na proizvode Oracle Communications portfolia. Kako bi mogli pružati potrebnu podršku za navedene sisteme, naša kompanija kontinuirano razvija kompetencije i vještine zaposlenih iz oblasti Oracle Communications portfolia.