Image Alt
  /  News   /  Nadzorni audit ISO 27001

Nadzorni audit ISO 27001

Kompanija MIBO Komunikacije je 27. i 28. septembra 2021. godine, uspješno obavila nadzorni certifikacioni audit Integralnog sistema upravljanja prema (certificirana prema ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013) prema zahtjevima ISO/IEC 27001:2013 kod certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification.  

Navedena certifikacijska kuća je potvrdila usklađenost Integralnog sistema upravljanja (sistema upravljanja sigurnošću informacija) prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013.

Ovim smo još jednom dokazali da svakodnevno brinemo o sigurnosti i zaštiti informacija te da kontinuirano radimo na poboljšanju sigurnosti i kvaliteta naših rješenja i servisa.