Image Alt
  /  News   /  Certifikat prema ISO/IEC 27001:2013

Certifikat prema ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 je standard za sistem upravljanja sigurnošću informacija čijom primjenom se osigurava očuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti  informacija u svim poslovnim procesima. Ovaj međunarodni standard ne odnosi se samo na informacione tehnologije i informacije elektronskom obliku, već i na informacije u svim mogućim oblicima i medijima.

Kao rezultat uspješne implementacije sistema za upravljanje sigurnošću informacija u svim poslovnim procesima i upravljačkoj strukturi, našoj kompaniji je dodjeljen Certifikat za usklađenost prema ISO/IEC 27001:2013 od certifikacijske kuće Bureau Veritas.

Certifikat za usklađenost prema ISO/IEC 27001:2013 predstavlja potvrdu usmjerenosti naše kompanije za minimiziranje svih rizika koji se odnose na sigurnost informacija na najmanju moguću mjeru kao i dokaz da naša kompanija sistemski upravlja sa svim poznatim rizicima po sigurnost informacija primjenom međunarodno priznatih sigurnosnih kontrola, uz kontinuirano poboljšanje sistema za upravljanje sigurnošću informacija.

Dobijenim Certifikatom prema ISO/IEC 27001:2013 naglašavamo najvažniji cilj – očuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti svih informacija kojima upravljamo i raspolažemo, čime se svim našim korisnicima garantuje najviši nivo sigurnosti pri implementaciji naših poslovnih procesa.

Poslovna izvrsnost predstavlja jedan od naših strateških ciljeva, a ovim uspjehom naša kompanija još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost za stalno poboljšanje kvaliteta poslovanja, brigu o korisnicima, te poslovnom ugledu i imidžu koji imamo kao jedna od kompanija specijaliziranih za najsloženija rješenja i usluge upotrebe digitalnih tehnologija na tržištu.