Image Alt
  /  News   /  Uspješno obavljeno ocjenjivanje

Uspješno obavljeno ocjenjivanje

Naša ovlaštena i imenovana Laboratorija za verifikaciju mjerila za mjerenje brzine vozila u prometu i etilometara je 12.11.2021. godine, uspješno obavila ocjenjivanje u svrhu produženja ovlaštenja kod Instituta za mjeriteljstvo BiH.

Ocjenjivanje je obavljeno od strane ocjenjivača Instituta za mjeriteljstvo BiH, koji su shodno zakonskim propisima iz oblasti mjeriteljstva u BiH potvrdili tehničku kompetentnost i osposobljenost našeg laboratorija (Inspekcijskog tijela).