Image Alt
  /  News   /  Online prezentacija za klijente u saradnji sa kompanijom Fortinet i Veracomp

Online prezentacija za klijente u saradnji sa kompanijom Fortinet i Veracomp

Kao kompanije kojima je od izuzetne važnosti sigurnost poslovanja klijenata, naši partneri Fortinet i Veracomp su zajedno sa nama organizovali prezentaciju sigurnosnog rješenja za naše klijente.

Poštivajući preporuke, mjera opreza i prilagodbu poslovanja koje epidemiološka situacija zahtjeva od nas, održali smo prezentaciju za naše klijente putem online platforme.

Sa željom da izrazimo empatiju i poštovanje prema našim klijentima, virtuelnu prezentaciju smo upriličili sadržajima tradicionalne prezentacije i na taj način simulirali druženje uživo.

Online prezentaciji na temu :” Kako zaštititi poslovne web aplikacije od napada koje ciljaju poznate i nepoznate ranjivosti uz Fortinet Web Application Firewall? “ je prisustvovao veliki broj klijenata širom BiH koji dolaze iz  različitih sektora kao što su finansijski, javna uprava i mnogi drugi čije povjerenje imamo dugi niz godina.

Uspješna realizacija online prezentacije je rezultat dugogodišnje saradnje sa kompanijama Fortinet i Veracomp, a naši odnosi se temelje na međusobnom povjerenju i poštovanju.