Image Alt
  /  News   /  Nadzorni audit ISO 27001

Nadzorni audit ISO 27001

Naša kompanija je 26.09. i 27.09.2022 godine, uspješno obavila drugi nadzorni certifikacioni audit Integralnog sistema upravljanja (certificiran prema ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013) prema zahtjevima ISO/IEC 27001:2013 kod certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification.  

Ovim dokazujemo da smo potpuno svjesni svoje odgovornosti koju nosi postupanje sa osjetljivim informacijama kao i da kontinuirano unaprijeđujemo naš sistem za upravljanje sigurnošću informacija.

Sve interesne grupe (korisnici, partneri….) vezane za našu kompaniju u potpunosti mogu biti sigurne u zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti svih informacija pri isporuci naših rješenja / servisa; kvalitetnu obradu svih informacija uključenih u procese i poslovanje naše kompanije; usklađeno postupanje sa informacijama (posebno osjetljivim); te konačno održavanje i kontinuirano poboljšanje planova kontinuiteta poslovanja.