Image Alt
  /    /  Cloud
IT / Cloud rješenja

Cloud

U današnjem poslovnom svijetu, brzina, agilnost i fleksibilnost su ključni faktori uspjeha, gdje organizacije stvaraju nove vrijednosti. Organizacije se moraju digitalno transformisati kako bi bile u stanju da ispoštuju ove zahtjeve. Usljed sve većeg broja podataka koju stvaraju digitalne kompanije, dolazi do povećanja troškova i složenosti pohrane Data centara na nove nivoe što zahtijeva nove vještine i analitičke alate od IT-a.

Cloud computing je revolucionarna tehnologija koja mijenja način na koji organizacije posluju, uvode inovacije, mijenjaju kulturu poslovanja i opslužuju korisnike. Cloud rješenja pomažu korisnicima da se suoče sa izazovima digitalnog doba, isporučuju poslovnu vrijednost i smanjuju troškove, pri čemu korisnici mogu ostvariti svoj puni poslovni potencijal sa potrošnjom u Cloud-u. Prednosti su između ostalog brži izlazak na tržište, pojednostavljene inovacije i skalabilnost, te smanjen rizik upravljanja poslovnim procesima.

Više informacija

Cloud povezuje poslovne procese kod korisnika. Za korisnike koji imaju nepovezane poslovne procese i silose podataka, cloud im pomaže da transformišu svoje poslovanje.

 

Cloud omogućava korisnicima da iznajme, umjesto da kupe IT resurse. Korisnici ne moraju da ulažu velika sredstva u baze podataka, software i hardware, već mogu da pristupe svojoj računarskoj moći putem interneta ili clouda i plaćaju je po korištenju. Cloud pruža brzinu, skalabilnost i fleksibilnost koja omogućava korisnicima da razvijaju, inoviraju i podržavaju poslovna IT rješenja. Kompletni paketi aplikacija u Cloud-u su već povezani, eliminišu silose podataka, omogućavaju integraciju i inteligentne poslovne odluke. Korisnici sve brže prihvataju tehnologije u Cloud-u koje mogu stvoriti fleksibilniju infrastrukturu, mogu ubrzati implementaciju tehnologije i brže plasirati digitalne proizvode na tržište.​ Kao najveći benefit Cloud pružatelja usluga jesu napredne sigurosne mjere koje štite podatke od gubitka, krađe ili oštećenja uz redovno ažuriranje svoje infrastrukture. Sa Cloud computing-om organizacije zapravo kupuju niz usluga koje nude Cloud pružatelji usluga (providers) u cloud-u. Postoje tri osnovna modela isporuke cloud usluga:

  • Softver kao usluga – Software as a Service (SaaS),
  • Platforma kao usluga – Platform as a Service (PaaS) i
  • Infrastruktura kao usluga – Infrastructure as a Service (IaaS).

Cloud Infrastruktura Iaas / PaaS

Cloud Infrastructure (IaaS, PaaS) – rješenja koja optimiziraju korištenje resursa za IT infrastrukturom i jedan su od nosilaca tehnološkog dijela digitalne transformacije.

Više na linku:  Cloud Infrastructure | Oracle

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) je model u kojem se računarska infrastruktura (serveri, mreže, pohrana) dostavlja kao usluga.

Više informacija

IaaS (infrastruktura kao usluga) omogućava korisnicima pristup infrastrukturnim uslugama na zahtjev putem interneta. Glavna prednost je što cloud provajder hostuje infrastrukturne komponente koje pružaju compute, storage, and network resources tako da korisnici mogu da izvršavaju svoja radna opterećenja u Cloud-u. Korisnik u Cloud-u je odgovoran za instaliranje, konfigurisanje, obezbeđivanje i održavanje bilo kog softwera na izvornim rješenjima, kao što su baza podataka, middleware i aplikativni softver.

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) je model u kojem se razvojna platforma i alati za izgradnju aplikacija dostavljaju kao usluga.

Više informacija

PaaS (platforma kao usluga daje korisnicima prednost pristupa razvojnim alatima koji su im potrebni za izgradnju i upravljanje mobilnim i web aplikacijama, te za integraciju i upravljanje podacima bez ulaganja u osnovnu infrastrukturu. Provajder hostuje infrastrukturu i komponente srednjeg softwera, a korisnik pristupa tim uslugama putem web pretraživača. PaaS rješenja imaju spremne programske komponente koje omogućavaju programerima da izgrade nove mogućnosti u svoje aplikacije, uključujući inovativne tehnologije kao što su vještačka inteligencija (AI), chatbots, blockchchain i Internet stvari (IoT) . Prava PaaS ponuda treba da sadrži rešenja za analitičare, krajnje korisnike i profesionalne IT administratore, uključujući analitiku velikih podataka, upravljanje sadržajem, bazama podataka , sistemima i bezbjednost. To uključuje usluge poput analitike, rukovanje i manipuliranje golemim količinama podataka. Prednosti PaaS-a su brzina razvoja aplikacija, skalabilnost i smanjenje troškova.

Cloud Aplikacije SaaS

Service Cloud (SaaS) – rješenja koja optimiziraju upravljanje korisničkim iskustvom, naročito u sferi životnog ciklusa korisnika.

Više na linku: SaaS Products | Oracle

Software as a Service (SaaS) je model u kojem se softwer dostavlja kao usluga putem Interneta.

Više informacija

SaaS je model isporuke software-a zasnovanog na Cloud-u u kojem cloud provajder razvija i održava, pruža automatska ažuriranja i čini software dostupnim svojim korisnicima putem interneta uz opciju plaćanja po potrošnji (pay-as-you-go). Omogućava korisnicima smanjenje troškova, bržu implementaciju, skaliranje i nadogradnju poslovnih rješenja. Aplikacije u Cloud-u obuhvataju i povezuju sve poslovne procese s kraja na kraj (end-to-end), od finansija, ljudskih resursa, procesa nabavke i lanca nabavke do rješenja marketinga, prodaje, trgovine i usluga.

Za organizacije koje žele pokrenuti novi posao, SaaS je način da se brzo i jeftino pristupi širokom nizu postojećih usluga. Prednosti SaaS-a su jednostavnost korištenja, skalabilnost i brzina implementacije.

Multicloud

Većina korisnika danas treba imati multi-cloud strategiju. Kako bi se zadovoljila potreba za okruženjem po povoljnoj cijeni i na odgovarajućoj tehnološkoj platformi multicloud je pravi put. Svaki od cloud vendora ima specifični tehnološki stack u pozadini koji osigurava određene prednosti sa tehnološke i cjenovne strane. Pojedini servisi su jeftiniji kod jednog Cloud providera i otvaraju neke nove mogućnosti za poslovne aplikacije, pojednostavljuju procese i migraciju poslovnih rješenja. Prepoznavši potrebu za multi cloud okruženjima, Oracle je sa Microsoft-om pokrenuo multi-cloud partnerstvo sve u cilju usavršavanja interoperabilnost njihovih cloud rješenja.

Više informacija

Partnerstvom ova dva Cloud vendora adresirali su više core funkcionalnosti direktno vezanih za gravitiranje podataka u odgovarajuće cloud okruženje. Te su u sklopu ovog partnerstva radili na transparentnoj integraciji kroz: FastConnect  koja omogućuje direktnu brzu interkonekciju između Oracle i Microsoft cloud-a za aplikacije i razmjenu podatka. Jedna od specifičnosti saradnje ova dva vendora je centralizovano upravljanje identitetom i pristupom.

Osigurali su dostupnost podrške kroz postojeće, već poznate kanale kod oba vendora,  za multicloud okruženje. Ovako koncipirana podrška kompanijama osigurava suradnju podrške oba vendora na rješavanju potencijalnih problema multicloud okruženja.

Hybrid cloud

Hybrid cloud predstavlja infrastrukturu koju čine javno i privatno cloud okruženje pri čemu ova dva okruženja međusobno razmjenjuju podatke i informacije.
Hybrid cloudom naši klijenti dobivaju fleksibilnost i procesorsku moć javne cloud infrastrukture za osnovne i manje osjetljive podatke i aplikacije, dok na svojoj infrastrukturi zadržavaju najvažnije poslovne podatke i aplikacije koje su osigurane u lokalnoj mreži iza firewall-a.
Pri implementaciji hybrid cloud okruženja omogućavamo klijentima regulaciju potrebnih resursa bez izmjena na lokalnoj infrastrukturi i izmještanja svih podataka iz lokalnog data centara.
Nudimo rješenja kompanija: Oracle, Microsoft, IBM, Amazon i RedHat.

Više informacija
  • Proces upravljanja aktivnih kontejnera čija je svrha transparentna migracija i skaliranje servisa između privatne i javne infrastrukture predstavlja kontejnerizaciju. Platforme za orkestraciju kontejnera predstavljaju prirodno okruženje za razvoj cloud native aplikacija, kratke cikluse razvoja novih funkcionalnosti (CI/CD), automatizovane procese kreiranja okruženja (infrastructure as code), automatizovanog testiranja softvera i kontrolisanog puštanja novih verzija u produkciju, odnosno sve aspekte devOps paradigme. Kubernetes je osnova nekoliko komercijalnih rješenja ovog tipa, kao što su IBM Cloud Private i Red Hat Openshift.
  • Enterprise Service Bus (ESB) zajedno sa servisno orijentisanom arhitekturom nezaobilazan su korak ka tom cilju. Prelazak sa monolitnih informacionih sistema na arhitekturu mikroservisa je složen i dugotrajan proces. Uvezivanje starih i savremenih tehnologija, otvarajući mogućnost postepene i kontrolisane migracije, kao i povezivanje on-premise aplikacije sa servisima na public cloud infrastrukturi, ili sa javnim SaaS i PaaS servisima je moguće uz ESB..
  • API Management – U arhitekturi lako uvezanih komponenti koje komuniciraju isključivo preko API krajnjih tačaka, bitno je imati apsolutnu kontrolu nad svim interfejsima – od ažurne API dokumentacije, evidencije API verzija, praćenja upotrebe („potrošnje“) i integracije sa sistemima za naplatu, do prava pristupa i kontrole šta je izloženo i pod kojim uslovima.
  • Identity & Access Management – Hybrid cloud podrazumijeva postojanje naloga u dva domena – privatnom (on-premise) i javnom (public cloud). Pored tradicionalnih IAM rješenja, danas su na sceni i novi proizvodi specijalizovani za cloud okruženja, kao što je Cloud Access Security Broker – CASB.
  • Cloud at Customer – Kao partneri Oracle-a svojim klijentima možemo ponuditi originalnu Cloud-at-Customer opciju, gde svoje public cloud servise, uključujući i vodeće PaaS proizvode za baze podataka, nudi u formi on-premise sistema. Ponuda je pogotovo interesantna za postojeće korisnike Exadata Database Machine proizvoda, jer integracijom sa Cloud-at-Customer sistemima mogu kreirati disaster recovery, razvojna i testna okruženja koja su sigurna, performantna, u skladu sa zakonom, a nose sve pogodnosti PaaS usluge – model pretplate i kompletnu tehničku podršku.

Microsoft Cloud

Microsoft Cloud kao tehnološka platforma, sastavljena od proizvoda i rješenja, omogućava organizacijama napredovanje, rješavanje današnjih izazova i stvaranje budućnosti.

Microsoft Azure

Microsoft Azure je javna Cloud platforma koja pruža niz usluga u Cloud-u za computing, pohranjivanje i umrežavanje. Implementacijom Microsoft Azure Infrastructure as a service (IaaS) koji predstavlja ukupnu infrastrukturu rješavamo potrebu svojih klijenata za momentalnim generisanjem i upravljanjem putem interneta.

Više informacija

Operacionalizacijom pomenutog rješenja obezbjeđujemo klijentima izostanak dodatnih troškova nabavke i upravljanja fizičkim serverima i ostalim data centrima opreme. Korist IaaS se ogleda u procesiranju nepredviđenih zahtjeva za storage prostorom kao i konstantnim zahtjevima za povećanjem storage resursa. IaaS korisnicima pruža svu potrebnu infrastrukturu za hosting web aplikacija, uključujući storage, web i aplikacijske servere, i mrežne resurse. IaaS omogućava ekspeditivno povećanje i smanjenje ukupnih resursa.

Office 365 (Dynamics / Power BI)

U spektru naših rješenja nalazi se i Microsoft Office 365 koji predstavlja liniju pretplatničkih servisa Microsoft-a. Microsoft Office 365 sadrži različite pretplatničke modele koji dozvoljavaju upotrebu Microsoft Office proizvoda za vrijeme trajanja pretplate, kao i cloud bazirane software as a service (SaaS) proizvode za poslovna okruženja, poput Exchange servera, Skype for Business servera, SharePoint servera i druge. Svi Microsoft Office 365 pretplatnički modeli bez dodatnih troškova uključuju i automatski update svih svojih softvera za razliku od konvencionalnog modela licenciranja softvera gdje svaka nova verzija softvera zahtjeva nabavku dodatne licence.
U skladu sa pretplatničkim modelom, Microsoft Office 365 nudi različite servise i softvere.
Softver – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, Skype for Business, Planner, InfoPath, Office Online apps, Teams.
Servisi – Exchange Server, Skype for Business Server, Yammer Enterprise, Public website, File storage and sharing, SharePoint, Active Directory, Site mailboxes, Office mobile apps, eDiscovery Center, Self-Service – Business Intelligence, Voicemail, Custom Domain, OneDrive, Security…

Zašto izabrati nas?

1
2
3

Raspolažemo stručnim osobljem

Svojim naprednim rješenjima idemo u korak s vremenom, osluškujemo potrebe klijenata

Specijalizovani smo za najsloženija rješenja iz IT oblasti

Zašto izabrati nas?