Image Alt
  /  Vijesti   /  Implementacija projekta video nadzora javnih površina u Općini Novo Sarajevo

Implementacija projekta video nadzora javnih površina u Općini Novo Sarajevo

Naša kompanija je u prethodnom periodu uspješno implementirala projekat video nadzora javnih površina u Općini Novo Sarajevo, koji je podrazumjevao isporuku, konfiguraciju i instalaciju novih video nadzornih kamera, te njihovo komunikaciono uvezivanje u postojeći nadzorni centar.

Korisniku je kroz implementirani projekat, omogućen video nadzor javnih površina u realnom vremenu, uz sliku visoke rezolucije, te garantovan kvalitet snimka i komunikacione mreže između lokacija na kojima su postavljene video nadzorne kamere i nadzornog centra, a sve sa ciljem poboljšanja opće sigurnosti građana i objekata na području Općine Novo Sarajevo.

Realizacijom ovog ugovora su završene IV i V faza projekta video nadzora javnih površina na području Općine Novo Sarajevo.