Image Alt
  /  Fortinet Select Partner

Kao kompanija kojoj je od izuzetne važnosti sigurnost poslovanja naših klijenata nastojimo ulagati u naša znanja i stručnost u oblastima sigurnosnih rješenja.  

Kontinuiranim radom, trudom i realizacijom zahtjeva naših klijenata, ostvarili smo status Fortinet Select Partner kod kompanije Fortinet.

Ostvareni partnerski status je potvrda kompetentnosti naših zaposlenih i našeg uspjeha na tržištu.