Close

8. Marta 2019.

Uspješno obavljeno nadzorno ocjenjivanje

Ovlaštena i imenovana Laboratorija za verifikaciju mjerila za mjerenje brzine vozila u prometu i etilometara je 05.03.2019. godine, uspješno obavila  nadzorno ocjenjivanje. Nadzorno ocjenjivanje obavljeno je od strane ocjenitelja Instituta za mjeriteljstvo BiH, koji su shodno zakonskim propisima iz oblasti mjeriteljstva u BiH potvrdili tehničku kompetentnost i osposobljenost našeg laboratorija (Inspekcijskog tijela).