Close

15. Aprila 2017.

Uspješno obavljen nadzorni certifikacioni audit

MIBO Komunikacije d.o.o. su 04.04.2017. godine, uspješno obavile nadzorni certifikacioni audit kod certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification. Navedena certifikacijska kuća je potvrdila usklađenost sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i njegovo stalno poboljšavanje. U narednom periodu naša firma će pokrenuti aktivnosti ka tranziciji Sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima novog ISO 9001:2015.