Close

Sigurnosna

Mrežna sigurnost

Mrežna sigurnost obuhvata veći broj rješenja koja se mogu implementirati na osnovnim mrežnim elementima kao što su Ethernet switch, ruteri, WiFi kontroleri ili na posebnim uređajima čija je primarna uloga unapređenje mrežne sigurnosti kao što su firewall, IPS/IDS ili firewall nove generacije. Iako ne postoji garancija da će se primjenom bilo kojih rješenja spriječiti sigurnosni incidenti na mrežnom nivou, ne postoji opravdanje da se mrežnoj sigurnosti ne pristupi sistematski, struktuirano i konzistentno kroz sve elemente i mrežne nivoe. Koristeći rješenja vodećih proizvođača, te znanja i iskustvo naših inžinjera u mogućnosti smo ponuditi i implementirati najsloženija mrežna sigurnosna rješenja i umanjiti rizik po poslovanje.

Sigurnost klijenata

Rješenja mrežne sigurnosti se većinom fokusiraju na zaštitu mreže van organizacije, ali jednaku pažnju treba posvetiti i zaštiti unutar organizacije. Osnovni element ove zaštite su rješenja za sigurnost klijenata (Endpoint Protection). Ova rješenja uključuju skup tehnologija: zaštita od zlonamjernog softvera (antivirus, antimalware), host-base firewall i IPS, kontrola prenosnih uređaja, kontrola aplikacija (dozvoljene, zabranjene aplikacije), enkripcija podataka. Ovaj vid zaštite moguće je primjeniti na radne stanice, servere i mobilne uređaje.

VPN mreže

Povećanje kapaciteta i pouzdanosti Internet mreže je dovelo do toga da sve veći broj organizacija koristi ili razmatra upotrebu Interneta kao osnovne transportne mreže za realizaciju WAN mreža. Pored ovoga, ova tehnologija se koristiti i za realizaciju mreža za udaljeni pristup. Da bi takva komunikacija bila sigurna i pouzdana, dizajniranju ovakvih rješenja je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Autentikacija i autorizacija

Upravljanje autentikacijom i autorizacijom ima za cilj da osigura siguran i kontrolisan pristup mreži i mrežnim uređajima. Osnova rješenja je Directory servis koji definiše korisnike i resurse, te RADIUS ili TACACS+ server koji posreduje u provjeri identita i dodjeljuje odgovarajuća prava pristupa. Za okruženja koja zahtjevaju dodatni nivo sigurnosti implementiramo multifaktor autentikaciju, koristeći SMS poruke ili mobilne aplikacije kao medij za dostavu dodatnog autentikacijskog koda. Ova rješenja se mogu implementirati u podatkovnom centru korisnika ili koristiti kao Cloud SaaS rješenje.

Zaštita elektonske pošte

Elektronska pošta je već neko vrijeme dominantni komunikacioni servis u poslovnoj komunikaciji. Povećanje obima poruka koji se kroz ovaj servis razmjenjuju, pratila je pojava velikog broja neželjenih poruka koji se šalju kao dio marketinških kampanja ili zlonamjerno, u cilju distribucije zlonamjernog softvera i pokušaja preuzimanja kontrole nad računarima primaoca poruke. U cilju sprečavanja prijema neželjenih poruka kako bi se unaprijedila sigurnost IT instfrastrukture i povećala produktivnost uposlenih implementiraju se rješenja za zaštitu elektronske pošte. Nudimo rješenja vodećih ICT proizvođača, koja se mogu implementirati u podatkovnom centru korisnika ili koristiti kao Cloud SaaS rješenje.

Zaštita dokumenata

Elektronska pošta je već neko vrijeme dominantni komunikacioni servis u poslovnoj komunikaciji. Povećanje obima poruka koji se kroz ovaj servis razmjenjuju, pratila je pojava velikog broja neželjenih poruka koji se šalju kao dio marketinških kampanja ili zlonamjerno, u cilju distribucije zlonamjernog softvera i pokušaja preuzimanja kontrole nad računarima primaoca poruke. U cilju sprečavanja prijema neželjenih poruka kako bi se unaprijedila sigurnost IT instfrastrukture i povećala produktivnost uposlenih implementiraju se rješenja za zaštitu elektronske pošte. Nudimo rješenja vodećih ICT proizvođača, koja se mogu implementirati u podatkovnom centru korisnika ili koristiti kao Cloud SaaS rješenje.

Specijalna oprema

U ponudi imamo različite vrste specijalne opreme za policijske agencije. Za više informacija obratiti se direktno.