Close

Poslovna

Cloud rješenja

Sve je veća upotreba Cloud rješenja u poslovnim sredinama. Najčešće korištena rješenja pripadaju klasi SaaS (Software as a Service) i IaaS (Infrastructure as a Service), kao što su Office aplikacije, CRM aplikacije, e-mail kao servis, te upotreba virtualnih mašina ili diskovnog prostora. Našim korisnicima pružamo usluge implementacije SaaS i IaaS Cloud rješenja, njihovu integraciju u IT okolinu korisnika, te administraciju ovih rješenja.

Upravljanje mobilnošću

Zaštita podataka na mobilnim uređajima postaje jedan od najvećih sigurnosnih izazova u poslovnim sredinama. Rješenje za upravljanje mobilnošću ne rješava samo ovaj zahtjev, već omogućava potpuno upravljanje mobilnim uređajima od kontrole pristupa koorporacijskoj mreži, definisanja postavki uređaja, instalacije i ažuriranja aplikacija, instalacije i ažuriranja softvera za endpoint zaštitu. Nudimo rješenja vodećih IKT proizvođača, koja se mogu implementirati u podatkovnom centru korisnika ili koristiti kao Cloud SaaS rješenje.

Upravljanje pružanjem IT servisa (ITSM)

Upravljanje podrškom pružanju IT servisa je poslovno rješenje koje predstavlja centralnu aplikativnu tačku IT segment organizacije, putem koje predstavlja usluge koje pruža poslovanju, te putem koje poslovni korisnici prijavljuju svoje zahtjeve i poteškoće u radu. Rješenje koje nudimo i implementiramo je u skladu sa ITIL preporukama, a omogućava implementaciju dijela ili svih ITIL procesa (incident management, problem management, change management, CMDB, itd). Ovo rješenje omogućava svakom korisniku trenutni uvid u statuse njihovih zahtjeva, a rukovodstvu firme uvid u tokove poslovnih procesa unutar interne IT organizacije.