Close

Aplikativna

Kontrola prometa u kladionicama i kasino klubovima

Sistem za kontrolu prometa kladionica i kasino klubova je servisno orijentisani informacioni sistem koji podržava radne procese pri uspostavljanju sistema on-line uvezivanja automat klubova i kladionica sa centralnim serverom porezne uprave u okviru procesa fiskalizacije. Sistem podržava prijem i obradu miliona transakcija u toku 24 sata i koristeći napredne tehnologije izvještavanja omogućava poreskim službenicima uvid u finansijske tokove u kasino klubovima i kladionicama.

Prikupljanje i obrada saobraćajnih prekršaja

1Sistem za prikupljanje i obradu prekršaja počinjenih motornim vozilima je informacioni sistem kojim je omogućen pristup svim prekršajima registrovanim fiksnim i mobilnim radarima u realnom vremenu. Podaci o vozilima se povlače iz baze nadležne institucije i automatski kreira prekršajni nalog čime se znatno olakšava posao službenicima policije.

SCADA i automatizacijski sistemi

Sistemi automatskog upravljanja: Implementacija procesnih sistema za automatsko upravljanje i nadzor je jedna od naših specijalnosti. Posjedujemo dugogodišnje iskustvo i brojne reference iz oblasti projektovanja, konfiguracije i ugradnje procesnih kontrolera, panela za lokalno upravljanje, operatorskih stanica.

Centri upravljanja – SCADA sistemi: Kroz realizaciju brojnih projekata iz oblasti lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja u energetici, telekomunikacijama i vodovodu stekli smo značajno iskustvo u projektovanju, razvijanju, primjeni, unaprjeđenju i održavanju SCADA programskih paketa. SCADA programski paketi za nadzor i upravljanje tipa ABB MicroSCADA, NI Lookout, RSView implementirani od strane našeg projektantskog tima nalaze se u upotrebi u više različitih centara upravljanja vodovodnih stanica i dispečerskim centrima. Svi sistemi su realizirani po principu „ključ u ruke“ počev od krajnjih izvršnih orgrana, RTU-ova, FEP-ova do računarske opreme, videozidova za glavne operatorske centre i slično.

Energetika: Realizacija brojnih projekata dizajna, izrade, testiranja, ugradnje i puštanja u rad srednjenaponske sklopne i mjerno-upravljačke opreme, njihovog održavanja i nadogradnje i testiranje predstavljaju samo mali dio širokog spektra radova i iskustva stečenog u realizaciji elektroenergetskih projekata.

Telemetrijski sistemi: Naši sistemi su bazirani na IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, BACnet, LON, MDLC, Modbus i drugim standardiziranim i namjenskim protokolima, pri čemu je komunikacija bazirana na industrijskim ethernet mrežama ili serijskim linkovima koristeći optičke, bakarne i bežične spojne puteve ili digitalne radio modeme različitih proizvođača poput Satel, 4RF, CalAmp, Racom i drugih.

Upravljanje javnim parking prostorom

Sistem za upravljanje parking prostorom je informacioni sistem koji omogućava upravljanje javnim parking zonama, parkiralištima i garažama kao i rezervaciju i prodaju parking karata uz prikaz na interaktivnoj mapi sa mogućnošću kreiranja proizvoljnih slojeva informacija. Sistem također omogućava prihvat i uređivanje tlocrta i ostalih potrebnih informacija za upravljanje parking prostorom.4

Mobilna aplikacija za igre na sreću

Priređivanje igara na sreću putem mobilnog telefona predstavlja servisno orjentisani informacioni sistem za uplatu i igranje igara na sreću kao što su Loto, Bingo i Sportsko klađenje putem mobilnog telefona. Naplata tiketa se vrši direktnim skidanjem novčanih sredstava sa računa igrača kod mobilnog operatora. Na ovaj način je igračima omogućeno igranje igara sa udaljene lokacije bez potrebe fizičke prisustnosti na uplatnom mjestu priređivača.