Close

30. Aprila 2019.

Radio stanice za potrebe Civilne zaštite

U proteklom periodu, naša kompanija je isporučila radio stanice za potrebe podrške mehanizmu civilne zaštite, kroz projekat koji je podržala Delegacija Evropske Unije u BiH.

Radio stanice su instalirane i konfigurisane prema potrebama krajnjeg korisnika i u potpunosti uključene u sistem radio veza krajnjeg korisnika.

Ovim projektom je došlo do osnaživanja infrastrukture sistema veza civilne zaštite koja se pokazala prijeko potrebnom tokom djelovanja u kritičnim situacijama, ali i u svakodnevnom radu.