Close

21. Novembra 2019.

Prvi WAM sistem u Bosni i Hercegovini

Završena je implementacija prvog WAM sistema u Bosni i Hercegovini. WAMS (Wide-Area Measurement System) nadzire mrežu mini-hidroelektrane u slivu rijeke Gostović u Zavidovićima i pripadajućih potrošača. Time se ovaj dio mreže i pripadajuće elektrane štite od nepovoljnih naponskih prilika, što doprinosi zaštiti distribuiranih izvora, potrošača i elektroenergetskog sistema u cjelini.

Ovim je potvrđen liderski status naše kompanije u implementaciji inteligentnih sistema neophodnih za razvoj pametnih elektrodistributivnih mreža (smart grids).

Završena je implementacija prvog WAM sistema u Bosni i Hercegovini. WAMS (Wide-Area Measurement System) nadzire mrežu mini-hidroelektrane u slivu rijeke Gostović u Zavidovićima i pripadajućih potrošača. Time se ovaj dio mreže i pripadajuće elektrane štite od nepovoljnih naponskih prilika, što doprinosi zaštiti distribuiranih izvora, potrošača i elektroenergetskog sistema u cjelini.

Ovim je potvrđen liderski status naše kompanije u implementaciji inteligentnih sistema neophodnih za razvoj pametnih elektrodistributivnih mreža (smart grids).