Close

Proizvodi

Ormar za rastavljač LR20M

Automatizacija učinskih rastavnih sklopki – Na bazi bogatog iskustva u instalaciji i održavanju različitih srodnih proizvoda razvijen je lokalni upravljački ormar koji je projektovan i atestiran u skladu sa specifičnim tehničkim zahtjevima ovog podneblja, a koje nijedan od ostalih modela dostupnih na tržištu ne zadovoljava u potpunosti.

Proizvod posjeduje lokalni upravljački i dijagnostički panel za manipulacije motornim pogonom i vlastitim sistemom besprekidnog napajanja. Kompatibilan je sa svim vrstama stubnih zračnih učinskih rastavnih sklopki i posjeduje integrisani sistem za brzi uklop. Univerzalni interfejs omogućava priključenje bilo kojeg RTU-a u svrhu uključivanja u sistem daljinskog nadzora i upravljanja.

SMIBO

SMIBO je komunikacijski interfejs za centralni sistem nadzora automata za igre na sreću. Omogućava spajanje na on-line monitoring sistem automata putem standardiziranog SAS protokola ili beznaponskih kontakata. Time se na centralnom nadzornom sistemu omogućava nadzor svih parametara aparata uključujući same igre i transakcije, daljinsko omogućavanje igara, uplate i isplate sredstava sa centralne nadzorne i obračunske aplikacije.