Close

Otvorena radna mjesta – NEAKTIVNO

„Tehničar u laboratoriji“ – 1 izvršilac – NEAKTIVNO

Radno mjesto uključuje redovan rad u laboratoriji za verifikaciju mjerila (inspekcijskom tijelu), provođenje metoda prema radnim uputstvima, upravljanje i rad na laboratorijskoj opremi i instrumentima, aktivnu komunikaciju sa ostalim zaposlenima u laboratoriji i interesnim grupama, učešće u izradi planova laboratorije, kao i aktivno izvještavanje rukovodstvu laboratorije.

Opis radnog mjesta:

 • Provođenje aktivnosti verifikacije (inspekcije) prema laboratorijskim metodama.
 • Izrada izvještaja, drugih podataka i rezultata.
 • Ostali poslovi u laboratoriji.

Osnovne odgovornosti i ovlaštenja:

 • Poštovanje politike kvaliteta i svih internih politika i procedura.
 • Odgovornost za organizaciju, funkcionalnost i održavanje laboratorije.
 • Redovno izvještavanje rukovodstvu laboratorije.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • SSS (tehnička, elektrotehnička, telekomunikaciona ili računarska struka), IV stepen.
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office).
 • Poznavanje engleskog jezika.
 • Vozačka dozvola B kategorije.
 • Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima odnosno poslovima poznavanja telekomunikacionih tehnologija.

Spremnost za timski rad u dinamičnom okruženju, spremnost na stalno učenje i usavršavanje.

Organizovanost, komunikativnost, timski rad i predanost poslu. Spremnost na samostalni terenski rad.

Tražimo organizovanu i samostalnu osobu sa dobrim vještinama rješavanja problema, te vještinama rada u timu.

Nudimo:

 • Odgovornu poziciju.
 • Redovna mjesečna primanja.
 • Pozitivno okruženje i prijatnu radnu atmosferu.
 • Mogućnost dodatnog usavršavanja, obrazovanja i napredovanja.
 • Mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom (dokaz o završenom školovanju, motivaciono pismo, preporuke, certifikate o obukama i sl.), kao i biografiju, dostaviti na adresu: MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Tvornička br. 3, 71000 Sarajevo, BiH; putem maila: zaposlenje@mibo.ba ili putem opcije „PRIJAVI SE NA KONKURS“ sa naznakom: „Prijava na konkurs – Tehničar u laboratoriji“.

U obzir će se uzeti prijave kandidata koji ispunjavaju gore navedene uslove.

Kandidati koji ispunjavaju uslove navedene u oglasu biće pozvani na interviju.