Close

O nama

Misija

Današnji svijet informaciono-komunikacionih tehnologija izuzetno brzo mjenja dosadašnje načine komunikacija i našeg ponašanja, te omogućava komunikacije koje nadilaze vrijeme i prostor.

MIBO Komunikacije nastoji da svim postojećim i novim korisnicima kroz razvoj, primjenu i integraciju najnaprednijih informaciono-komunikacionih poslovnih rješenja omoguće kvalitetnu infrastrukturu, komunikaciju baziranu na tehnologijama budućnosti, automatizaciju poslovnih procesa, maksimalno smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i efektivnosti kroz poslovna rješenja ili njihovu nadogradnju naprednijim servisima, te konačno omoguće razvoj i ispunjenje poslovnih ciljeva.

Vizija

Naša vizija je da se kroz inovativnost stalno fokusiramo na potrebe, očekivanja i zahtjeve svih naših potencijalnih i budućih korisnika informaciono-komunikacionih rješenja. Naša kompanija posluje pod sloganom: „KREIRAJTE SVOJU BUDUĆNOST“, te shodno tome kreiramo budućnost u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija kreirajući dodatne vrijednosti i poslovnu uspješnost našim korisnicima, partnerima, zaposlenima i društvu u cjelini.

Naša želja je da postanemo regionalni lider u oblasti razvoja i kreiranja rješenja koja su bazirana na najsavremenijim svjetskim tehničko-tehnološkim rješenjima i trendovima u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija. Takođe, težimo da postanemo siguran i pouzdan partner koji razvija i sopstvena rješenja, usredsređujući se na visoku stručnost naših zaposlenih, najbolju stručnu praksu, saradnju sa najeminentnijim svjetskim proizvođačima, te partnerski pristup svakom našem korisniku.

O nama

Firma MIBO Komunikacije Sarajevo formirana je sa ciljem da na tržištu ponudi kvalitetna, brza i efikasna rješenja bazirana na najnovijim tehničko-tehnološkim trendovima u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, za sve vrste korisnika od najmanjih do najvećih.

Počeli smo 1996. godine kao firma za prodaju i servisiranje telekomunikacione opreme, a danas predstavljamo jednog od vodećih sistemskih integratora tj. kompanija specijaliziranih za najsloženija rješenja u IKT oblasti. Fokusirani smo ka korisnicima, te nudimo profesionalna rješenja (mrežna i komunikaciona, aplikativna, infastrukturna, poslovna, sigurnosna); različite usluge (integracije, nadzora, podrške, projektovanja, dizajna, razvoja, savjetovanja, upravljanja projektima, implementacije i instalacije, analize sistema, edukacije, laboratorijske usluge) i proizvode u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija.

Kombinacija stručnosti, iskustva, znanja, vještina, te saradnja sa velikom mrežom naših partnera, osiguravaju vrhunska rješenja, proizvode i usluge koje nudimo kao i zadovoljstvo naših korisnika.

Tradicija od preko 20 godina, reputacija i imidž koji imamo na tržištu, svakako su uz naša ovlaštenja, certifikate, kao i brojne uspješno realizirane projekte, garancija svim sadašnjim i budućim korisnicima, da smo pouzdan i siguran partner, te da mogu imati potpuno povjerenje u sva naša rješenja, usluge i proizvode.


Standardi poslovanja

Sa ciljem kontinuiranog poboljšanja, stručne potvrde kvaliteta i naše stručnosti, implementirali i certificirali smo zahtjeve međunarodnog standarda za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 koji je certificiran kod certifikacijske kuće Bureau Veritas.

Na nivou organizacionih jedinica (laboratorij) implementirali i akreditirali smo zahtjeve standarda za kompetentnost pri izvođenju specifičnih poslova kontrole BAS EN ISO/IEC 17020 kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA-e, a takođe za obavljanje ovih poslova pojsedujemo i relavantna zakonska ovlaštenja izdata od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH.