Close

14. Decembra 2017.

Microsoft ovlašteni partner za obrazovanje (AEP)

Firma MIBO Komunikacije je postala Microsoft ovlašteni partner za obrazovanje (AEP), demonstrirajući svoju sposobnost da zadovoljava potrebe akademskih kupaca koji se razvijaju u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju. Da bi dobili Microsoft AEP autorizaciju, partneri moraju završiti test da bi dokazali nivo akademskog licenciranja i tržišnu ekspertizu.
Program AEP je dizajniran da obuči partnere sa Microsoftovim akademskim licenciranjem, autorizira ih da kupuju i preprodaju Microsoft akademske licence i demonstriraju potencijalnim kupcima da su odobreni i prepoznati akademski partneri.
Microsoft AEP Program je dizajniran da ovlasti i opremi organizacije koje isporučuju akademske proizvode i usluge putem Microsoft platforme sa obukom, resursima i podrškom koju trebaju pružiti svojim kupcima u cilju superiornih iskustava i dostignuća.