Close
MIBO Komunikacije d.o.o.

Tvornička br. 3,
71000 Sarajevo, Ilidža
Bosna i Hercegovina

tel. + 387 33 779 333
faks: + 387 33 627 531
email: mibo@mibo.ba

INFO

MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo

Godina osnivanja:
1996.

Tip organizacije:
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Identifikacioni broj:
4200470540005

PDV broj:
200470540005